Retour sturen – Herroepingsrecht

Voor particuliere kopers hanteren wij de wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst product.

Wat wij WEL terug nemen zijn:

  • Producten die ongebruikt zijn
  • Producten die compleet met alle geleverde toebehoren retour ontvangen zijn.
  • Producten die, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking geretourneerd worden.
  • Producten die binnen 14 dagen aan ons retour gezonden zijn.
  • Producten die voldoende gefrankeerd zijn.

Wat wij NIET terug nemen zijn:

  • Producten die reeds aangesloten zijn op het waternet.
  • Producten die niet volledig retour ontvangen zijn.
  • Producten die buiten de 14 dagen aan ons retour gezonden zijn.
  • Producten die niet voldoende gefrankeerd zijn bij terug sturen.

Omdat elektrische boilers gebruikt worden voor o.a. drinkwater en toepassingen in keukens (levensmiddelen) zijn we gebonden aan een aantal hygiëne voorschriften. Hierdoor kunnen we uitsluitend ongebruikte en origineel verpakte en ongeopende boilers/doorstroom apparaten terug nemen en crediteren.

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@finson.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 
TerugbetalingIn geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten gemiddeld € 15 tot maximaal € 50 zullen bedragen.
Uitsluiting herroepingsrechtHet herroepingsrecht is uitgesloten voor:
Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals Elektrische boilers en doorstroomapparaten die op het waternet aangesloten zijn geweest.

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 
– Aan De Wagenmaker 21851 PX, Heilooinfo(@)elektrischeboiler.eu
– Ik / Wij (*) deel / delen (*) u hierbij mede dat ik / wij (*) onze overeenkomt betreffende 
de verkoop van de volgende goederen:de levering van de volgende digitale inhoud: de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:
– Factuurnummer (*) / Ordernummer (*)

– Besteld op (*) / Ontvangen op (*) 

– Naam / Namen consument(en) 

– Adres consument(en) 

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

– Datum 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is